E-mail Print PDF

     Uvod/Editorial     


 

maja

"Festival je apolitična ničija zemlja, mikrokozm svijeta kakav bi mogao biti kada bi svi ljudi bili direktno povezanii i govorili jedan isti jezik"

Jean Cocteau

U novom dvobroju 12-13 Camere Lucide, čitaćete Ronald Berganove omaž-tekstove Helen Rose, vodećoj holivudskoj kostimografkinji i Max Ophulsu, Igor Toholjevu analizu montaže Oskarovca Walter Murcha u Prisluškivanju, analizu dokumentarnog filma Prizivanje duhova Mandy Jacobson i Karmen Jelinčić u tekstu Ellipse krikova i boli Merime Omeragić, Aleksandar Bečanovićevu analizu Carpenterove Stvari, Radoslav T. Stanišićevu analizu filma Strogo kontrolisani vozovi Jiri Menzela; četiri ekskluzivna intervjua: Steven Yatesa sa Agnes Kocsis, Lidije Perović sa Margarethe von Trotta, Maje Bogojević sa Arsenom Ostojićem i Nevene Matović sa Eliaom Suleimanom.

Rubrika Festivali vam predstavalja izvještaj Maje Bogojević o ovogodišnjem Kanskom Filmskom Festivalu i Nikole Vukčevića omaž Vlatku Giliću, čija je retrospektiva prikazana na Underhill Festivalu 2013.

Mala educacion se fokusira na jugoslovenske filmske majstore, Mišu Radivojevića, Lordana Zafranovića, Srđana Karanovića i Vlatka Gilića, u tekstovima Luke Rakojevića, Milene Pejović, Bojane Mrvaljević i Ane Vujadinović.

In Memoriam odaje počast filmskom kritičaru Roger Ebertu i režiseru Bigas Luni.

Zahvaljujući našim stalnim prevodiocima, Jasmini Kaljić i Stevanu Milivojeviću, uglavnom svi tekstovi su prevedeni sa i na engleski jezik.

Otkrićete, takođe, Nove Crnogorske Filmove koji su prikazani na Beogradskom Festivalu Kratkog i Dokumentarnog Filma.

Nadamo se da ćete uživati u impresivnom dvobroju 12-13 Camere Lucide.

Maja Bogojević

 

 "The Festival is an apolitical no-man's land, a microcosm of what the world would be like if people could make direct contact with one another and speak the same language"

Jean Cocteau

In Camera Lucida's double issue 12-13 you will read Ronald Bergan's tributes to Designing Woman: Helen Rose and Max Ophuls, Igor Toholjs' analysis of Academy Award winner Walter Murch's editing in Conversation, Merima Omeragić's Ellipsis of Cries and Pain in her analysis of documentary film Calling the Ghosts by Mandy Jacobson and Karmen Jelinčić, Aleksandar Bečanović's analysis of Carpenter's The Thing, Radoslav T. Stanišić's analysis of Jiri Menzel's Closely Watched Trains; four exclusive interviews: with Agnes Kocsis by Steven Yates, with Margarethe von Trotta by Lidija Perović, with Arsen Ostojić, by Maja Bogojević, and with Elia Suleiman by Nevena Matović.

The Festivals section presents Maja Bogojević' s report on Cannes Film Festival 2013 and Nikola Vukčević's homage to Vlatko Gilić retrospective screened at Underhill Festival 2013.

Mala educacion focuses on Yugoslav film masters, Miša Radivojević, Lordan Zafranović, Srđan Karanović and Vlatko Gilić in texts by Luka Rakojević, Milena Pejović, Bojana Mrvaljević and Ana Vujadinović.

In Memoriam pays tribute to Roger Ebert and Bigas Luna.

Thanks to our wonderful translators, Jasmina Kaljić and Stevan Milivojević, most texts are translated both from and to English.

You will also discover New Montenegrin films, screened at the Belgrade Festival of Short and Documentary Films.

Enjoy Camera Lucida's impressive no 12-13.

Maja Bogojević

 

Previous-Page-Icon   01   Next-Page-Icon