E-mail Print PDF

     Uvod/Editorial     


 

MajaCannes2

Ogledala treba da reflektuju prije nego pošalju sliku

Ja sam slikar sa riječima. Želim da preuredim sve, izmiješam sve i kažem sve.

Jean-Luc Godard

Čekali ste nekoliko mjeseci, ali isplatilo se: na ekranu imate novi veliki dvobroj 16-17 najobimniji do sada! – sa tekstovima na četiri jezika: engleski, srpsko-hrvatski, francuski i češki. Pored dosadašnjih uobičajenih suspecta, novi dvobroj je obogaćen i novim saradnicima: Jonathan Rosenbaum iz SAD, Tijana Milosavljević-Čajetinac iz Češke i Svetlana Bezdanov-Gostimir iz Srbije.

Čitaćete Lucidne redovnjake: nostalgični tekst Uspomene na filmove iz djetinjstva (dvojezičan) Ronalda Bergana, Aleksandar Bečanovićev Hitchcockova kameo pojavljivanja, Ion Indoleanov Cyberpunk – podžanr ili trend? i tekst Merime Omeragić Kao da je bilo vrijeme za pripovijedanje žene: optika muškog i iskustvo ženskog na filmu; ali i nove Lucidne pisce - Jonathan Rosenbaumov Bullet Ballet, o Sijun Suzukijevom filmu Pistol opera, u kontekstu rada sa studentima Sarajevo Factory filmske škole i temeljnu analizu Makavejevog opusa u tekstu Tijane Milosavljević-Čajetinac Kolin Mek Gin i Dušan Makavejev: Imaginacija i montaža kao kritika ideologije (dvojezičan). „Istina o kempu u umjetnosti" stiže u obliku istraživačkog rada, Kempovanje na teoriji umjetnosti, saradnja koju potpisuju tri predavačice na Fakultetu vizuelnih umjetnosti, Univerziteta Mediteran - Svetlana Bezdanov-Gostimir, Sanja Jovanović i Jelena Djurdjić.

Omaži i retrospektive odaju počast Jean Renoiru u tekstu Ronald Bergana Velike iluzije: filmovi Prvog Svjetskog rata (dvojezičan).

U Intervjuima, Nevena Matović razgovara sa Aidom Begić i Minom Djukić (dvojezično), a Miroslav Minić sa Draganom Nikolićem a Nebojšom Slijepčević.

Festivali su posebno dinamični u ovom dvo-broju, sa izvještajima sa Berlinskog festivala, uključujući i intervju sa John Maloofom, autorom pobjedničkog dokumentarca Finding Vivian Maier, sa kojim razgovara Steven Yates, dnevnim izvještajima sa Kanskog festival, koje potpisuje Jean-Michel Frodon i djelimičnim pogledom Maje Bogojević na Kan i najnoviji Godardov film Zbogom jeziku, izvještaji sa festivala FIFA – Festival Ljubavnog Filma, Mons, Medjunarodnog Festivala BIFEST, Bari i Cluj Comedy, uz intervjue sa režiserima Mike Ottom and Dick Tuinderom, sa kojima je razgovarao Ion Indolean.

Mala Educacion nastavlja teze iz prethodnog broja: magistarsku tezu Sanje Jovanović Undecover: A Hero in an Identity Crisis? i specijalistički rad Mirka Djurovića Produkcija 3D televizijskih programa – problem i dostignuća; uvodi tezu Tine Kuzman Autorski rukopis u umjetnosti pokretnih slika: Michel Gondry.

In memoriam odaje počast Tatiani Samoilovoj, Gordonu Willisu i Richardu Attenboroughu, u tekstovima Ronalda Bergana.


Maja BogojevićMirrors should reflect before sending an image.

I am a painter with letters. I want to restore everything, mix everything up and say everything

Jean-Luc Godard

You have waited for several months, but now you have the new great double 16-17 issue – the largest so far - with texts in four languages: English, Serbo-Croat, French, and Czech. Apart from the usual suspects, we welcome our new great contributors, Jonathan Rosenbaum from USA, Tijana Milosavljević-Čajetinac from Czech Republic and Svetlana Bezdanov-Gostimir from Serbia.

You will read Lucid regulars: Ronald Bergan's nostalgic Childhood memories of films resist the restoration process (bilingual), Aleksandar Bečanović's Hitchcockova kameo pojavljivanja, Ion Indolean's Cyberpunk – subgenre or trend?, and Merima Omeragić's Kao da je bilo vrijeme za pripovijedanje žene: optika muškog i iskustvo ženskog na filmu, but also new Lucid ones - Jonathan Rosenbaum's Bullet Ballet, Sijun Suzuki's Pistol opera, as set in Sarajevo Factory film school and Tijana Milosavljević-Čajetinac's in-depth analysis of Makavejev's work in Kolin Mek Gin i Dušan Makavejev: Imaginacija i montaža kao kritika ideologije (bilingual in Serbian and Czech). „Truth about camp in art" comes in the form of research work entitled Kempovanje na teoriji umjetnosti, a collaboration signed by three women teaching at the Faculty of visual arts, University of Mediteran - Svetlana Bezdanov-Gostimir, Sanja Jovanović and Jelena Djurdjić.

In Homages & retrospectives, Ronald Bergan pays tribute to Jean Renoir in Grand Illusions: Films for the First World War (bilingual).

In Interviews section, Nevena Matović talks with Aida Begić and Mina Djukić (bilingual), and Miroslav Minić with Dragan Nikolić and Nebojša Slijepčević.

Festivals section is particularly vibrant, with texts on Berlin festival, including the interview with John Maloof, the director of the award-winning Finding Vivian Maier, by Steven Yates, a complete view on Cannes by Jean-Michel Frodon and a partial view by Maja Bogojević, reports on FIFA Mons, BIFEST Bari and Comedy Cluj, including interviews with film directors Mike Ott and Dick Tuinder, by Ion Indolean.

Mala Educacion continues theses by Sanja Jovanović Undecover: A Hero in an Identity Crisis? (M.A. thesis), Mirko Djurović Produkcija 3D televizijskih programa – problem i dostignuća, introduces Tina Kuzman's thesis Autorski rukopis u umjetnosti pokretnih slika: Michel Gondry.

In memoriam pays tribute to Tatiana Samoilova, Gordon Willis and Richard Attenborough, by Ronald Bergan.


Maja Bogojević

  

Previous-Page-Icon   01   Next-Page-Icon